logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • JCM
 • CDM
 • LESS
 • PMR
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • หน้าแรก
 • LESS
 • ข่าวสารและกิจกรรม LESS
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่อบก. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แนวทางการดำเนินโครงสร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่เพื่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสระแก้ว