logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • Slideshow Khonkaen
 • เปิดรับสมัครโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ โดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER
 • Tax2
 • Slide TVER

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

Banner2
Banner3
Banner4

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

22 ตุลาคม 2561
1. โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER ต้องเข้าข่ายประเภทโครงการดังต่อไปนี้ 1) การเพิ่มประสิทธ ...
22 ตุลาคม 2561
T-VER คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Redu ...